ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Κέντρο Λογοθεραπείας Παπαβραμοπούλου Ζωή

Το έμπειρο προσωπικό του Κέντρου Λογοθεραπείας Παπαβραμοπούλου Ζωή στην Πάτρα, σας παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες με στόχο τη σωστή αξιολόγηση, την έγκυρη διάγνωση και την άμεση αποκατάσταση των δυσκολιών στην έκφραση και κατανόηση του λόγου, αλλά και στην επικοινωνία.​

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Λογοθεραπεία
 • Ειδική Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Διάγνωση διαταραχών
 • Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Θεραπεία προβλημάτων λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης
 • Τεστ σχολικής ετοιμότητας

Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Παπαβραμοπούλου Ζωή
που εδρεύει στην Πάτρα αντιμετωπίζονται,
​ μεταξύ άλλων, οι παρακάτω διαταραχές:

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Οι διαταραχές άρθρωσης χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην παραγωγή κάποιων ήχων (φωνημάτων) της ομιλίας. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να προέρχονται από νευρομυική ή λειτουργική αδυναμία των οργάνων της άρθρωσης (γλώσσα, χείλη, υπερώα, δόντια). Π.χ. ρόδα->γόδα, έκπληξη->έκπηξη, ανήκω->ανήω

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι διαταραχές φωνολογίας αναφέρονται σε λάθη στην παραγωγή κάποιων ήχων (φωνημάτων) της ομιλίας. Τα λάθη αυτά συνήθως οφείλονται σε δυσκολίες στην αναγνώριση και διαφοροποίηση των ήχων της ομιλίας. Ένα παιδί με φωνολογική διαταραχή μπορεί να εμφανίζει τις παρακάτω φωνολογικές διεργασίες: 

 • Αντικαταστάσεις φωνημάτων (π.χ. θέλω -> φέλω)
 • Πτώσεις συλλαβής ή φωνήματος (π.χ. μπανάνα ->νανα)
 • Πτώση τελικού συμφώνου (π.χ. μπαμπάς ->μπαμπά)
 • Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων (π.χ. βιβλίο -> βιβίο)
 • Αναδιπλασιασμούς (π.χ. καπέλο->παπέλο)
 • Εναρμονίσεις (κουλούρι ->λουλούρι)

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στο ρυθμό και στη ροή της ομιλίας.
Εμφανίζεται κυρίως με:

 • Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων (εί…εί…είμαι καλά)
 • Μπλοκαρίσματα (π…αγωτό)
 • Επιμηκύνσεις (σσσσσυγνώμη)

ΤΑΧΥΛΑΛΙΑ

Η ταχυλαλία είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από γρήγορο ρυθμό ομιλίας. Οι λέξεις που προφέρει το άτομο είναι βιαστικές με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνει συνήθως τις τελευταίες συλλαβές και η ομιλία να μην γίνεται κατανοητή. Τα άτομα αυτά δεν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες τους.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ

Οι διαταραχές φωνής διακρίνονται ανάλογα την αιτιολογία τους σε οργανικές και λειτουργικές. Οι οργανικές διαταραχές οφείλονται σε δυσλειτουργίες των οργάνων που παράγουν τη φωνή ή σε προβλήματα υγείας τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την περιοχή του λάρυγγα. Οι λειτουργικές διαταραχές προκαλούνται κυρίως από κακή χρήση της φωνής.

Στην παιδική ηλικία ως διαταραχές φωνής χαρακτηρίζονται οι αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φωνής του παιδιού που δεν οφείλονται στη φυσιολογική ανάπτυξη. Π.χ. ασυνήθιστα υψηλός ή χαμηλός τόνος φωνής, βραχνάδα στη φωνή που επιμένει, δυσκολία στην παραγωγή φωνής κάποιες ώρες της ημέρας, παράπονα από το παιδί για πόνο στο λαιμό κ.ά.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά με προβλήματα σίτισης και κατάποσης παρουσιάζουν μια ποικιλία συμπτωμάτων. Ωστόσο δεν εντοπίζονται όλα τα χαρακτηριστικά και συμπτώματα σε κάθε παιδί. Τα πιο συχνά συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν διαταραχή στη σίτιση και την κατάποση είναι:

 • Αδυναμία πρόσληψης τροφών διαφορετικής υφής
 • Μεγάλη διάρκεια γευμάτων
 • Δυσκολία στη μάσηση
 • Δυσκολία στο μητρικό θηλασμό
 • Βήχας ή εμετός κατά τη διάρκεια των γευμάτων
 • Υπερβολική σιελόρροια ή διαφυγή τροφής από το στόμα ή τη μύτη
 • Σημάδια πνιγμού κατά τη διάρκεια των γευμάτων
 • Υγρή ή βραχνή φωνή μετά τη σίτιση
 • Συχνές πνευμονίες ή αναπνευστικές λοιμώξεις 

ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

Είναι μια κινητική διαταραχή της ομιλίας η οποία επηρεάζει τον προγραμματισμό και το συντονισμό των διαδοχικών κινήσεων για την παραγωγή της ομιλίας. Για παράδειγμα η εκφορά των λέξεων μπορεί να μην είναι πάντα η ίδια στα άτομα αυτά, αλλά να διαφέρει κάθε φορά (π.χ. μπορεί να εκφέρουν την λέξη /κάτα/ αντί για /γάτα/ και την επόμενη φορά να την παράγουν ως /χάτα/ ή /γάκα/).

ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ

Είναι μια κινητική διαταραχή της ομιλίας. Οι μύες του στόματος, του προσώπου και του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να χάσουν την κινητικότητά τους ή την δύναμή τους. Να κινούνται αργά ή να μην κινούνται καθόλου μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή μια εγκεφαλική βλάβη. Δυσαρθρία μπορεί να εμφανίσουν τόσο τα παιδιά, όσο και οι ενήλικες.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ

Οι διαταραχές λόγου μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα αντίληψης και έκφρασης του γραπτού ή του προφορικού λόγου. Συνήθως εμφανίζονται σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Δυσλεξία ή Μαθησιακές Δυσκολίες, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Τύφλωση, Κώφωση κ.ά. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα διαταραχής λόγου είναι:

 • Δυσκολίες έναρξης ή διατήρησης συζήτησης
 • Δυσκολίες κατανόησης του προφορικού λόγου
 • Δυσκολία εκτέλεσης εντολών
 • Συντακτικά, γραμματικά ή μορφολογικά λάθη
 • Δυσκολία στην εκμάθηση νέου λεξιλογίου
 • Δυσκολία στη σύνταξη ερωτήσεων
 • Δυσκολίες στην ανάγνωση και την κατανόηση γραπτού λόγου
 • Δυσκολίες στην ορθογραφία κ.α.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ως Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ορίζουμε τις δυσκολίες εκείνες που οδηγούν στη σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία, σε παιδιά με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης. Αυτές είναι Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία.

EIΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Κέντρο Λογοθεραπείας Παπαβραμοπούλου Ζωή

Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί, με στόχο την προετοιμασία για την ομαλή ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον.

​Ο ειδικός παιδαγωγός υποστηρίζει το παιδί καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής του εκπαίδευσης, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του και δομεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του παιδιού στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην αντιγραφή, στην κατανόηση, στην προφορική και γραπτή απόδοση ενός κειμένου, στην ανάπτυξη γραπτής έκφρασης κ.α.