ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κέντρο Λογοθεραπείας Παπαβραμοπούλου Ζωή

Τι ωραία επιστήμη! Μοναδική…που στόχο έχει την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των δυσκολιών στην έκφραση και κατανόηση του λόγου, αλλά και στην επικοινωνία. Επίσης, ασχολείται με διαταραχές στη μάσηση και στην κατάποση, αλλά και με διαταραχές της φωνής.

Συνήθως ο λογοθεραπευτής αντιμετωπίζει περιπτώσεις με δυσκολίες στην άρθρωση, στη φωνολογία, στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στο σχηματισμό προτάσεων, στην προφορική και γραπτή περιγραφή και αφήγηση, στη ροή της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός), στην επικοινωνία! (Μην ξεχνάμε και τη μη λεκτική επικοινωνία).

Τόσα πολλά πράγματα…διαφορετική η κάθε περίπτωση, με διαφορετική αιτιολογία.
Αυτή είναι η μαγεία της «δουλειάς» μας και ταυτόχρονα η πρόκληση να πετύχουμε… να πετύχουμε μαζί.
Έγκαιρη παρέμβαση λοιπόν, για καλύτερη έκβαση των θεραπειών.

Χρειάζεται το παιδί μου λογοθεραπεία;

image-299157-slider-bottom-shadow.png
 • Το παιδί σας ακούγεται να μην μπορεί να προφέρει σωστά ένα συγκεκριμένο ήχο;
 • Επαναλαμβάνει συχνά λέξεις ή τραυλίζει;
 • Σας προβληματίζει η ένταση, η ποιότητα της φωνής του;
 • Είναι πάνω από 2,5 ετών και χρησιμοποιεί ελάχιστες λέξεις;
 • Μήπως η ομιλία του δεν είναι κατανοητή;
 • Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι το παιδί σας δυσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις του εύκολα και καθαρά;
 • Μήπως δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις απλές οδηγίες σας;
 • Χρησιμοποιεί το παιδί μεμονωμένες λέξεις/φράσεις/προτάσεις;
 • Οι προτάσεις είναι της μορφής υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο;
 • Μπορεί να παράγει αρνητικές, ερωτηματικές, παθητικές προτάσεις;
 • Χρησιμοποιεί παράγωγες και σύνθετες λέξεις;
 • Ανταποκρίνεται το παιδί κατάλληλα στους διάφορους τύπους ερώτησης; (τι, πως, που, ποιος, πότε, γιατί)
 • Το παιδί μπερδεύει λέξεις από διαφορετικές σημασιολογικές κατηγορίες;
 • Χρησιμοποιεί ερωτήσεις για πληροφορίες, βοήθεια;
 • Απαντάει σε ερωτήσεις;
 • Κάνει δηλώσεις;
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις παίρνοντας όταν πρέπει τη σειρά του;
 • Εισάγει θέματα για συζήτηση;
 • Διατηρεί το θέμα παρά τις εναλλαγές των προσώπων που παίρνουν το λόγο;
 • Παίζει ρόλους;

 

Ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει το παιδί σας λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τα αναπτυξιακά στάδια, ώστε να διαπιστωθεί αν χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

​Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί παραπομπή και σε άλλες ειδικότητες π.χ. Παιδοψυχίατρο, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή κ.ά.