Πρακτικές συμβουλές ανάπτυξης του λεξιλογίου προς τους γονείς

Ενώ παίζετε στον κήπο:
-παιδί: κάνει ζέστη!
-ενήλικας: ναι η θερμοκρασία ανεβαίνει.
-παιδί: σίγουρα!
-ενήλικας: η θερμοκρασία αυξάνεται!