Η αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία συχνά αναφερόμενη στη βιβλιογραφία ως αναπτυξιακή λεκτική απραξία

Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία και Λογοθεραπεία

Η αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία, συχνά αναφερόμενη στη βιβλιογραφία ως αναπτυξιακή λεκτική απραξία, παιδική απραξία της ομιλίας ή δυσπραξία της ομιλίας είναι μια νευρολογικής φύσης κινητική διαταραχή της ομιλίας. Το παιδί δυσκολεύεται να σχεδιάσει και να οργανώσει τις απαιτούμενες κινήσεις της γλώσσας, χειλιών, γνάθου και υπερώας για την παραγωγή καταληπτής ομιλίας. Η διαταραχή φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τα αγόρια από ότι τα κορίτσια. Υπολογίζεται ότι η ομάδα αυτή αποτελεί το 4,3% των παιδιών που παραπέμπονται με αίτημα τη βελτίωση της ομιλίας τους.
 
Χαρακτηριστικά παιδιών με ΑΛΔ 
Η πρώιμη παρέμβαση από λογοθεραπευτή είναι το κλειδί για την καλύτερη αντιμετώπιση της ΑΛΔ. Ο λογοθεραπευτής θα οργανώσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης σύμφωνα με τις ήδη κατακτημένες γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού. Συνήθως η θεραπεία είναι μακρόχρονη, απαιτεί συμμετοχή τον γονιών και συχνή εξάσκηση στο σπίτι.
 
Με εκτίμηση,
Παπαβραμοπούλου Ζωή
Λογοθεραπεύτρια ΜΑ (εξειδίκευση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)