2610 310251 / 6978 507429

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Ειδική Αγωγή
Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί, με στόχο την προετοιμασία για την ομαλή ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον.

​Ο ειδικός παιδαγωγός υποστηρίζει το παιδί καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής του εκπαίδευσης, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του και δομεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του παιδιού στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην αντιγραφή, στην κατανόηση, στην προφορική και γραπτή απόδοση ενός κειμένου, στην ανάπτυξη γραπτής έκφρασης κ.α.
image-300218-eidiki_diapedagwgisi.jpg
image-300511-steps.png
Motos
Γιατί…δεν ξεχνάμε ποτέ το παιχνίδι!!
Είναι έτοιμο το παιδάκι μας για το δημοτικό;
Γιατί… δεν υπάρχει δυσκολία…υπάρχει μόνο το παιδί και ο άνθρωπος.

image-299157-slider-bottom-shadow.png